LIVE : ส่อง! รัสเซีย-อิสราเอล หลังได้รับ "วัคซีนโควิด" | คนชนข่าว | 23 ก.พ. 64 เวลา 13.30 - 14.00 น.

22 ก.พ. 2021
9 305 มุมมอง

LIVE : ส่อง! รัสเซีย-อิสราเอล หลังได้รับ "วัคซีนโควิด"
คนชนข่าว | 23 ก.พ. 64 เวลา 13.30 - 14.00 น.
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
www.tnnthailand.com
thworld.info
facebook.com/TNNthailand/
facebook.com/TNN16LIVE/
twitter.com/tnnthailand
instagram.com/tnn_online/
www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

THworld